Creanet logo
 
 

Creanet is een bureau voor communicatie,
redactie en advies.

Via het maken van teksten en producties, het organiseren van bijeenkomsten en
het geven van praktische adviezen probeert Creanet organisaties te helpen hun communicatie effectiever te organiseren en de boodschap over te laten komen.

Altijd gedreven door de uitdaging het juiste woord te vinden en de juiste toon aan
te slaan. Met natuurlijk de doelgroep als vertrek- en eindpunt. De beste teksten zijn
immers die, waarvan men denkt dat men het zelf zo had kunnen zeggen.
Als het kwartje valt, is de doelstelling bereikt.

 

  E: annette.mol@crea-net.nl | M: 06 21868703

Home | Wat | Waarom | Wie | Voor wie | Waar | Nieuws

Site ontwerp: Brothers in Art